MicAdv

> Truy vấn thông tin Giấy chứng nhận bảo hiểm Ô tô/Xe máy qua nhắn tin SMS.

Soạn tin MIC KT Mã_số_bí_mật gửi 8037

(Trong đó Mã số bí mật là mã số nhắn tin được in sẵn trên giấy chứng nhận bảo hiểm của Quý khách).
   
   
   

> Truy vấn thông tin GCN bảo hiểm Ô tô/Xe máy qua Email.

Nhận kết quả bằng
Số giấy chứng nhận *  Exp: 12345678/XMBB.3
Email *
 
Nhập mã bảo vệ