MicAdv

MIC triển khai Trung tâm cứu hộ giao thông khẩn cấp miễn phí thứ 2 tại TP Hồ Chí Minh

Ngay sau khi thành lập Trung tâm cứu hộ giao thông miễn phí tại Hà Nội để nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng tham gia bảo hiểm xe ô tô tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.

 

MIC ra mắt Trung tâm cứu hộ giao thông khẩn cấp miễn phí tại Hà Nội

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng tham gia bảo hiểm xe ô tô tại MIC, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội hợp tác với Công ty Cổ phần Cứu hộ Giao thông Khang Minh (KMR) ra mắt dịch vụ cứu hộ giao thông khẩn cấp miễn phí...