MicAdv
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tin tứcTin MIC

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08h00, Thứ Tư, ngày 29/3/2017.
2. Địa điểm: Phòng Crystal, khách sạn Grand Plaza – 117 Trần Duy Hưng – Hà Nội.
3.Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của MIC có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h00 ngày 15/3/2017
4. Nội dung chính của đại hội:
- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 20116, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 của MIC;
- Các nội dung khác của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.
5. Tài liệu họp: mẫu Giấy Ủy quyền và Giấy Đăng ký dự họp được gửi kèm Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của MIC (www.mic.vn mục Cổ đông/Đại hội cổ đông).
6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất trước 16h30 ngày 24/3/2017 bằng việc gửi Giấy Đăng ký dự họp qua thư, thư điện tử, fax hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:
Văn phòng HĐQT MIC – Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: (04) 62853388                                Fax: (04) 62853366.
Người nhận thông tin: Bà Hoàng Tuyết Minh                          Email: banquanlycodong@mic.vn

Quý Cổ đông lưu ý :
- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, bản gốc CMTND/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền (đối với người nhận ủy quyền).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.       
Rất hân hạnh được đón tiếp./.