MicAdv
MIC thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu MIG

Tin tứcTin MIC

MIC thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu MIG
Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-SGDHN ngày 24/4/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và Công văn số 1052/2017/MIC-TGĐ về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MIG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 80.000.000 cổ phiếu (Tám mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)
- Ngày giao dịch: Thứ Sáu, ngày 05/05/2017
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 
Trân trọng kính báo!