MicAdv
MIC được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động ở nước ngoài

Tin tứcTin MIC

MIC được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động ở nước ngoài
Ngày 25/4/2017, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC25/KDBH cho phép Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động như sau:
- Địa bàn hoạt động: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật.
- Đối tượng khách hàng: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
 
Vừa qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, MIC đã được 100% cổ đông nhất trí thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh/Công ty/Công ty liên doanh tại nước ngoài. Mục tiêu của MIC là thành lập Công ty bảo hiểm thành viên tại Lào, Campuchia và các nước trong khu vực gắn liền với MB Group để tạo được sự hỗ trợ tốt nhất trong việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm đến khách hàng nước ngoài. Với tầm nhìn trở thành DNBH thuận tiện hàng đầu Việt Nam, MIC không ngừng đổi mới, mở rộng mạng lưới, bắt kịp với nền kinh tế đa dạng, đa chiều và hội nhập sâu rộng nhằm khẳng định vị thế trong tốp DNBH hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới.