MicAdv
Lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của MIC

Tin tứcTin MIC

Lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của MIC
Sáng ngày 22/07/2017, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) tổ chức chương trình Lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự buổi lễ, có ông Uông Đông Hưng – Phó Tổng Giám đốc MB, Chủ tịch HĐQT MIC, ông Phan Phương Anh – Thành viên TT HĐQT, ông Lê Viết Hải – Thành viên TT HĐQT, ông Nguyễn Quang Hiện – Thành viên TT HĐQT, Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Trưởng Ban kiểm soát cùng Ban điều hành, Lãnh đạo các Khối, Ban tại Hội sở, Giám đốc Đơn vị và các cá nhân được vinh danh khen thưởng tại Lễ sơ kết. 


 

Báo cáo tại Hội nghị, tính đến hết tháng 06/2017, tổng doanh thu MIC đạt 1.017 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 47% kế hoạch năm. Thị phần của MIC đạt 5%, giữ vững vị trí Top 6 các Doanh nghiệp Bảo hiểm lớn nhất Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt 74,2 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bảo hiểm con người tăng trưởng 14%, doanh thu qua kênh Bancass tăng trưởng 52%, đặc biệt hoạt động đầu tư tăng trưởng cao 81%. Sáng 05/05/2017, MIC (mã chứng khoán MIG) đã có phiên giao dịch cổ phiếu đầu tiên tại sàn Upcom trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Số liệu tính đến 30/06/2017, tổng nguồn vốn và quỹ cho hoạt động đầu tư của MIC đạt gần 1.400 tỷ đồng. Thương hiệu MIC chính thức lọt vào Top 4 các Doanh nghiệp Bảo hiểm uy tín năm 2017 (tăng 3 bậc so với năm 2016).

Để có được kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể các bộ nhân viên MIC đã quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đột phá thúc đẩy kinh doanh, hợp tác và tăng cường bán chéo sản phẩm với ngân hàng, nâng cao năng lực quản lý, chất lượng nhân sự...

Tại Hội nghị, ông Uông Đông Hưng – Phó Tổng Giám đốc MB, Chủ tịch  HĐQT MIC phát biểu, MIC sẽ tiếp tục duy trì mô hình tổ chức, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ và tập trung vào chiến lược phát triển công nghệ thông tin. Ngoài ra, MIC cũng đang tìm đối tác chiến lược nước ngoài để tăng năng lực tài chính, quản trị và phấn đấu lọt vào Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ trước năm 2020.

 

Để động viên khích lệ, tập thể, CBNV MIC trên toàn hệ thống đạt kết quả kinh doanh, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm HĐQT, Ban Lãnh đạo, Hội đồng thi đua MIC đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân lao động xuất sắc, giỏi. Đây là nguồn động viên cổ vũ toàn hệ thống MIC quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.