MicAdv
MIC tiếp nhận và bổ nhiệm Bổ nhiệm bà Ngô Bích Ngọc giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính từ 16.8.2017

Tin tứcTin MIC

MIC tiếp nhận và bổ nhiệm Bổ nhiệm bà Ngô Bích Ngọc giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính từ 16.8.2017
Ngày 16/08/2017, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – Ông Uông Đông Hưng đã ký Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Ngô Bích Ngọc - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính.