MicAdv
MIC bổ nhiệm lại các Phó Tổng Giám đốc

Tin tứcTin MIC

MIC bổ nhiệm lại các Phó Tổng Giám đốc
Ngày 21/8/2017, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – Ông Uông Đông Hưng đã ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Tuấn, bà Vũ Thị Lê Lan và ông Đoàn Phong Quang làm Phó Tổng giám đốc MIC.