Ban quản trị và điều hành

Ban quản trị và điều hành

Hội đồng quản trị

ÔNG UÔNG ĐÔNG HƯNG

Chủ tịch HĐQT

ÔNG VŨ HỒNG PHÚ

Phó Chủ tịch HĐQT

BÀ NGUYỄN THỊ THỦY

Thành viên HĐQT

ông dư cao sơn

Thành viên HĐQT

ÔNG ĐINH NHƯ TUYNH

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Chủ tịch Ủy ban điều hành

ÔNG ĐẶNG QUỐC TIẾN

Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy

Trưởng Ban Kiểm soát

BÀ HOÀNG THỊ TUYẾT MAI

Thành viên Ban Kiểm Soát

BÀ BÙI THỊ HỒNG THÚY

Thành viên Ban Kiểm Soát

Ban Điều hành

ÔNG ĐINH NHƯ TUYNH

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Chủ tịch Ủy ban điều hành

ÔNG PHẠM TRUNG DŨNG

Phó Tổng Giám đốc

Bà Ngô Bích Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Như Hải

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Thanh Hải

Kế toán trưởng

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Tập hợp đầy đủ thắc mắc của khách hàng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ
Xem ngay

Hotline: 1900 55 88 91

Hỗ trợ khách hàng 24/7 với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp
Gọi ngay

Mạng lưới rộng khắp trên cả nước

Với hệ thống công ty thành viên, công ty liên kết rộng khắp, chúng tôi cam kết phục vụ quý khách mọi lúc mọi nơi
Tìm chi nhánh gần bạn