Bảo Hiểm Cây Công Nghiệp

29/10/2021
Bảo hiểm Quân Đội nhận bảo hiểm cho các cây trồng thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thuộc sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, được trồng theo đúng quy trình kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền liên quan và không thuộc điểm loại trừ tại mục 5, điều 3 Quy tắc Bảo hiểm cây công nghiệp.
Quy tắc bảo hiểm cây công nghiệp: tại đây
Tin tức khác

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891