Bảo hiểm kết hợp con người

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bảo hiểm kết hợp con người được sử dụng để bảo hiểm cho các cá nhân hoặc tập thể có nhu cầu bảo vệ các rủi ro xảy ra cho bản thân như tai nạn, ốm đau, bệnh tật.. Ưu điểm là giá rẻ, thủ tục đơn giản, rất thích hợp cho các doanh nghiệp của để bảo vệ cho người lao động.


ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng bảo hiểm là Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 tuổi đến 60 tuổi. 
MIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với:
-  Những người bệnh thần kinh, tâm thần, phong.
-  Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
-  Những người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Điều kiện A: Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản.
Điều kiện B: Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn.
Điều kiện C: Trường hợp nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

Điều kiện A: Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện A

Điều kiện B: Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn

Chết do tai nạn: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện B
Thương tật thân thể do tai nạn: Với số tiền bảo hiểm từ 1 đến 20 triệu: Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật; Với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đến 50 triệu: Chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý và chi phí bồi dưỡng 0,1%STBH/ngày điều trị. Tổng số tiền chi trả cho trường hợp thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật

Điều kiện C: Trường hợp nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Chi trả tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện điều trị và chi trả tiền trợ cấp phẫu thuật căn cứ theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/ hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn)
Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ (trường hợp phải phẫu thuật), đơn thuốc, biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang...
Giấy chứng tử (trường hợp chết)
Trường hợp Người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)
Đội ngũ tư vấn sẽ gọi lại cho quý khách ngay khi nhận được đăng ký
Hoặc gọi hotline: 1900 55 88 91

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bảo hiểm kết hợp con người được sử dụng để bảo hiểm cho các cá nhân hoặc tập thể có nhu cầu bảo vệ các rủi ro xảy ra cho bản thân như tai nạn, ốm đau, bệnh tật.. Ưu điểm là giá rẻ, thủ tục đơn giản, rất thích hợp cho các doanh nghiệp của để bảo vệ cho người lao động.


ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng bảo hiểm là Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 tuổi đến 60 tuổi. 
MIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với:
-  Những người bệnh thần kinh, tâm thần, phong.
-  Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
-  Những người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Điều kiện A: Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản.
Điều kiện B: Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn.
Điều kiện C: Trường hợp nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

Điều kiện A: Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện A

Điều kiện B: Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn

Chết do tai nạn: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện B
Thương tật thân thể do tai nạn: Với số tiền bảo hiểm từ 1 đến 20 triệu: Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật; Với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đến 50 triệu: Chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý và chi phí bồi dưỡng 0,1%STBH/ngày điều trị. Tổng số tiền chi trả cho trường hợp thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật

Điều kiện C: Trường hợp nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Chi trả tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện điều trị và chi trả tiền trợ cấp phẫu thuật căn cứ theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/ hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn)
Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ (trường hợp phải phẫu thuật), đơn thuốc, biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang...
Giấy chứng tử (trường hợp chết)
Trường hợp Người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Tập hợp đầy đủ thắc mắc của khách hàng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ
Xem ngay

Hotline: 1900 55 88 91

Hỗ trợ khách hàng 24/7 với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp
Gọi ngay

Mạng lưới rộng khắp trên cả nước

Với hệ thống công ty thành viên, công ty liên kết rộng khắp, chúng tôi cam kết phục vụ quý khách mọi lúc mọi nơi
Tìm chi nhánh gần bạn