Mua ngay

tưywy

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm này

Bảo hiểm Mediplus

ưywywy

NGÔI NHÀ ĐƯỢC BẢO HIỂM

1. Là ngôi nhà tại địa điểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

2. Ngôi nhà trong phạm vi Quy tắc bảo hiểm này phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể tùy theo một trong hai loại hình sau


* Nhà Chung Cư:
 • Chiều cao từ 5 tầng trở lên.
 • Thời gian từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực

* Nhà Liền Kề, Biệt Thự:
 • Đường vào nhà rộng tối thiểu 4m hoặc đảm bảo được sự tiếp cận của phương tiện cứu hỏa trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ
 • Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực

3. Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của NĐBH hoặc NĐBH có trách nhiệm pháp lý trông coi, quản lý

TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM

 • Là toàn bộ tài sản nằm trong khu vực ngôi nhà thuộc địa điểm bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Tài sản phải thuộc chủ sở hữu hoặc thuộc quyền trông coi quản lý của NĐBH và không nằm trong các trường hợp bị loại trừ
1. Đối tượng bảo hiểm:
Khung nhà và các tài sản bên trong ngôi nhà thuộc địa điểm bảo hiểm.

Tài sản thuộc quyền sở hữu, trông coi của Người được bảo hiểm (không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm)

2. Phạm vi bảo hiểm:

Bồi thường cho thiệt hại vật chất không lường trước được xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm Nhà tư nhân của MIC.

3. Số tiền bảo hiểm:

NĐBH có thể lựa chọn STBH phù hợp cho căn nhà của mình theo hạng mức cụ thể được quy định trong biểu phí nhà tư nhân của MIC

Rủi ro được bảo hiểm:

A. Cháy, sét đánh
B. Nổ

MIC bồi thường cho những tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ những rủi ro sau:

Rủi ro được bảo hiểm:

A. Cháy, sét đánh
+ B. Nổ

Mở rộng 1

H. Giống, bão, lụt (bao gồm nước biển tràn)
I. Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
J. Va chạm với ngôi nhà
K. Cướp

- Mở rộng 2:

Chi phí dọn dẹp hiện trường
Chi phí chữa cháy
Chi phí thuê nhà sau tổn thất

Khi có bất cứ thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại, Người được bảo hiểm cần:

- Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tổn thất và tìm kiếm những tài sản bị mất :

+ Thông báo bằng văn bản cho MIC, và

+ Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những thiệt hại do hành động phá hoại hay với mục đích ác ý.

- Trong vòng 30 ngày NĐBH cần cung cấp cho MIC:

+ Hồ sơ khiếu nại bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại;

+ Thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác (nếu có)


 

Thủ tục yêu cầu bồi thường

Hợp đồng bảo hiểm (hợp đồng, giấy chứng nhận, giấy yêu cầu giám định, đánh giá rủi ro trước khi cấp đơn)
Thông báo tổn thất; (NĐBH cung cấp);
Biên bản sự cố ngay khi xảy ra tổn thất(NĐBH tự khai);
Xác nhận đóng phí; (Đơn vị gốc cung cấp);
Biên bản giám định hiện trường, ảnh chụp (MIC hoặc đơn vị giám định lập)
Báo cáo sơ bộ tổn thất (MIC hoặc đơn vị giám định lập)
Hồ sơ PCCC của Doanh nghiệp bị tổn thất (NĐBH cung cấp áp dụng đối với tổn thất Tài sản);
Kết luận nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền (NĐBH cung cấp);
Khiếu nại tổn thất chi tiết; (NĐBH lập và cung cấp)
Hồ sơ liên quan đến tài sản bị tổn thất (NĐBH cung cấp)

Bảo hiểm Mediplus

ưywywy

NGÔI NHÀ ĐƯỢC BẢO HIỂM

1. Là ngôi nhà tại địa điểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

2. Ngôi nhà trong phạm vi Quy tắc bảo hiểm này phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể tùy theo một trong hai loại hình sau


* Nhà Chung Cư:
 • Chiều cao từ 5 tầng trở lên.
 • Thời gian từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực

* Nhà Liền Kề, Biệt Thự:
 • Đường vào nhà rộng tối thiểu 4m hoặc đảm bảo được sự tiếp cận của phương tiện cứu hỏa trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ
 • Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực

3. Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của NĐBH hoặc NĐBH có trách nhiệm pháp lý trông coi, quản lý

TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM

 • Là toàn bộ tài sản nằm trong khu vực ngôi nhà thuộc địa điểm bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Tài sản phải thuộc chủ sở hữu hoặc thuộc quyền trông coi quản lý của NĐBH và không nằm trong các trường hợp bị loại trừ
1. Đối tượng bảo hiểm:
Khung nhà và các tài sản bên trong ngôi nhà thuộc địa điểm bảo hiểm.

Tài sản thuộc quyền sở hữu, trông coi của Người được bảo hiểm (không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm)

2. Phạm vi bảo hiểm:

Bồi thường cho thiệt hại vật chất không lường trước được xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm Nhà tư nhân của MIC.

3. Số tiền bảo hiểm:

NĐBH có thể lựa chọn STBH phù hợp cho căn nhà của mình theo hạng mức cụ thể được quy định trong biểu phí nhà tư nhân của MIC

Rủi ro được bảo hiểm:

A. Cháy, sét đánh
B. Nổ

MIC bồi thường cho những tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ những rủi ro sau:

Rủi ro được bảo hiểm:

A. Cháy, sét đánh
+ B. Nổ

Mở rộng 1

H. Giống, bão, lụt (bao gồm nước biển tràn)
I. Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
J. Va chạm với ngôi nhà
K. Cướp

- Mở rộng 2:

Chi phí dọn dẹp hiện trường
Chi phí chữa cháy
Chi phí thuê nhà sau tổn thất

Khi có bất cứ thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại, Người được bảo hiểm cần:

- Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tổn thất và tìm kiếm những tài sản bị mất :

+ Thông báo bằng văn bản cho MIC, và

+ Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những thiệt hại do hành động phá hoại hay với mục đích ác ý.

- Trong vòng 30 ngày NĐBH cần cung cấp cho MIC:

+ Hồ sơ khiếu nại bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại;

+ Thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác (nếu có)


 

Thủ tục yêu cầu bồi thường

Hợp đồng bảo hiểm (hợp đồng, giấy chứng nhận, giấy yêu cầu giám định, đánh giá rủi ro trước khi cấp đơn)
Thông báo tổn thất; (NĐBH cung cấp);
Biên bản sự cố ngay khi xảy ra tổn thất(NĐBH tự khai);
Xác nhận đóng phí; (Đơn vị gốc cung cấp);
Biên bản giám định hiện trường, ảnh chụp (MIC hoặc đơn vị giám định lập)
Báo cáo sơ bộ tổn thất (MIC hoặc đơn vị giám định lập)
Hồ sơ PCCC của Doanh nghiệp bị tổn thất (NĐBH cung cấp áp dụng đối với tổn thất Tài sản);
Kết luận nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền (NĐBH cung cấp);
Khiếu nại tổn thất chi tiết; (NĐBH lập và cung cấp)
Hồ sơ liên quan đến tài sản bị tổn thất (NĐBH cung cấp)
Mua ngay

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891