Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người

29/10/2021
Bảo hiểm Tai nạn con người áp dụng cho đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam từ 1 tới 70 tuổi, loại trừ các đối tượng là người bị bệnh thần kinh, tâm thần, ung thư; người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên và những người đang trong thời gian điều trị thương, bệnh tật.
Quy tắc BH tai nạn con người: tại đây
Biểu phí BH tai nạn con người: tại đây
Tin tức khác

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891