Bảo hiểm Tai nạn con người

Thông tin sản phẩm

Tai nạn luôn xảy ra bất ngờ, không lường trước, và luôn gây ra sự mất mát về mặt tinh thần và tài chính. Hãy để MIC với sản phẩm Bảo hiểm Tai Nạn Con người cùng bạn và gia đình vượt qua khó khăn lúc rủi ro.

Bảo hiểm Tai nạn Con người hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm thương tật toàn bộ tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn, và thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn.

1. Đối tượng bảo hiểm

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi, ngoại trừ những trường hợp sau:

- Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần;

- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

2. Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho các trường hợp tai nạn xảy ra đối với người được bảo hiểm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam 24/24h.


Quyền lợi bảo hiểm:


STT

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

1

Chết/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

MIC chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

2

Thương tật thân thể do tai nạn

- Với số tiền bảo hiểm từ 1 đến 20 triệutriệu đồng: Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật;

- Với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đến 100 triệu: Chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý và chi phí bồi dưỡng 0,1%STBH/ngày điều trị. Tổng số tiền chi trả cho trường hợp thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật.

3

Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó, MIC chi trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng (hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó.

Người mua bảo hiểm: Khách hàng Doanh nghiệp/ các Tổ chức khác (mua bảo hiểm cho các thành viên)/ Khách hàng cá nhân.

Khi yêu cầu MIC bồi thường, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Người được bảo hiểm phải gửi các chứng từ sau đây trong vòng 180 ngày kể từ ngày chấm dứt việc điều trị, ra viện hoặc tử vong của Người được bảo hiểm. Quá thời hạn trên, hồ sơ bồi thường sẽ bị từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường, trừ các trường hợp bất khả kháng.

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC
Bản sao Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm
Các chứng từ khám chữa bệnh: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Toa thuốc, Hóa đơn/Biên lai viện phí
Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC
Gửi cho MIC các giấy tờ trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi bệnh hoặc bị chết
Đội ngũ tư vấn sẽ gọi lại cho quý khách ngay khi nhận được đăng ký
Hoặc gọi hotline: 1900 55 88 91

Thông tin sản phẩm

Tai nạn luôn xảy ra bất ngờ, không lường trước, và luôn gây ra sự mất mát về mặt tinh thần và tài chính. Hãy để MIC với sản phẩm Bảo hiểm Tai Nạn Con người cùng bạn và gia đình vượt qua khó khăn lúc rủi ro.

Bảo hiểm Tai nạn Con người hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm thương tật toàn bộ tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn, và thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn.

1. Đối tượng bảo hiểm

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi, ngoại trừ những trường hợp sau:

- Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần;

- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

2. Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho các trường hợp tai nạn xảy ra đối với người được bảo hiểm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam 24/24h.


Quyền lợi bảo hiểm:


STT

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

1

Chết/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

MIC chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

2

Thương tật thân thể do tai nạn

- Với số tiền bảo hiểm từ 1 đến 20 triệutriệu đồng: Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật;

- Với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đến 100 triệu: Chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý và chi phí bồi dưỡng 0,1%STBH/ngày điều trị. Tổng số tiền chi trả cho trường hợp thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật.

3

Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó, MIC chi trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng (hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó.

Người mua bảo hiểm: Khách hàng Doanh nghiệp/ các Tổ chức khác (mua bảo hiểm cho các thành viên)/ Khách hàng cá nhân.

Khi yêu cầu MIC bồi thường, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Người được bảo hiểm phải gửi các chứng từ sau đây trong vòng 180 ngày kể từ ngày chấm dứt việc điều trị, ra viện hoặc tử vong của Người được bảo hiểm. Quá thời hạn trên, hồ sơ bồi thường sẽ bị từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường, trừ các trường hợp bất khả kháng.

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC
Bản sao Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm
Các chứng từ khám chữa bệnh: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Toa thuốc, Hóa đơn/Biên lai viện phí
Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC
Gửi cho MIC các giấy tờ trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi bệnh hoặc bị chết

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Tập hợp đầy đủ thắc mắc của khách hàng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ
Xem ngay

Hotline: 1900 55 88 91

Hỗ trợ khách hàng 24/7 với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp
Gọi ngay

Mạng lưới rộng khắp trên cả nước

Với hệ thống công ty thành viên, công ty liên kết rộng khắp, chúng tôi cam kết phục vụ quý khách mọi lúc mọi nơi
Tìm chi nhánh gần bạn