Bảo Hiểm Tín Dụng Thương Mại

28/10/2021
Bảo hiểm tín dụng thương mại MIC là giải pháp an toàn cho các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ khi thực hiện các giao dịch với phương thức thanh toán chậm ở phạm vi giao dịch quốc tế cũng như nội địa.

Bảo hiểm tín dụng thương mại MIC bảo đảm an toàn tín dụng cho doanh nghiệp Việt với những điểm lợi ích nổi bật như sau:

  • Doanh nghiệp được bồi thường cho những rủi ro không thu hồi được nợ/ khách hàng không có khả năng thanh toán.
  • Công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu giúp hạn chế rủi ro và tăng ưu thế trong cạnh tranh.
  • Giúp doanh nghiệp an tâm giao dịch mở rộng thị trường.
  • Giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng quản lý tín dụng nội bộ. Giảm dự phòng nợ xấu.
Quy tắc Bảo hiểm Tín Dụng Thương Mại: tại đây
Tin tức khác

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891