ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

12/04/2019

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2017-2022, với phương châm hành động “Nhanh - Khác biệt - Bền vững”.

Năm 2018, với định hướng hoạt động “Thượng tôn pháp luật, đột phá tăng trưởng, chất lượng và hiệu quả”, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, MIC đã nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tổng doanh thu đạt 2.169 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm gốc đạt 1.925 tỷ đồng, cổ tức trả 8%, lợi nhuận trước thuế đạt 135,2 tỷ đồng.
 


Cơ cấu doanh thu theo nghiệp vụ của MIC tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng bảo hiểm xe cơ giới, tăng tỷ trọng bảo hiểm con người, kỹ thuật, hàng hải, đẩy mạnh khai thác bảo hiểm qua các kênh đã mang lại hiệu quả hoạt động cao. MIC đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghệ thông tin, tích cực trong việc tìm kiếm đối tác chiến lược, hoàn thành việc tăng vốn từ 840 lên 1.300 tỷ đồng. Ngày 12/4, MIC cũng giao dịch chính thức 46 triệu cổ phiếu mới phát hành. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tích cực triển khai chỉ đạo các nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ban Điều hành, đồng thời hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thành các mục tiêu, nâng cao hiệu quả hoạt động, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua.

 


Năm 2019, dự báo nền kinh tế còn gặp khó khăn, thị trường bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt, việc mua bán, sát nhập diễn ra mạnh mẽ. Với phương châm hoạt động “Tăng trưởng thần tốc - Quản lý hiệu quả”, MIC phấn đấu tổng doanh thu đạt 2.488 tỷ đồng, cận Top 5 doanh nghiệp bán hàng tốt nhất, triển khai xong đầu tư công nghệ thông tin, , có đối tác chiến lược và tăng vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng; đồng thời nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng thanh khoản và giao dịch của cổ phiếu

 

Tin tức khác

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891