MIC KÝ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG VỚI TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM (VNH)

02/05/2019

Lễ ký kết Hợp đồng Bảo hiểm hàng không năm 2019 – 2020 giữa Tổng công ty Trực thăng Việt Nam và liên danh Bảo hiểm "PVI – Bảo Việt – MIC” đã diễn ra thành công tốt đẹp vào cuối tuần qua.

Ngay từ khi thành lập, ý thức được sứ mệnh quan trọng của mình, MIC đã tập trung xây dựng những sản phẩm đặc thù phục vụ riêng cho các đơn vị trong quân đội. Đến nay, MIC luôn khẳng định là đơn vị bảo hiểm tốt nhất cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng trong đó có khách hàng là Tổng công ty trực thăng Việt Nam (VNH).

Hợp đồng bảo hiểm với mức trách nhiệm được bảo hiểm trên 160 triệu USD cho mỗi sự cố, cung cấp dịch vụ cho đội bay 30 chiếc và bảo hiểm cho toàn bộ phi công/ huấn luyện bay/ học viên bay của VNH. Tính đến nay liên danh bảo hiểm đã thực hiện bảo hiểm dịch vụ 10 năm liên tục.

Liên danh sẽ nỗ lực làm việc với thị trường bảo hiểm quốc tế để đảm bảo các quyền lợi tốt nhất cho Chương trình Bảo hiểm hàng không năm 2019 – 2020 của VNH.

Tin tức khác

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891