MIC và Gartner tổ chức thành công Executive Meeting "Đột phá về Số hóa, Lãnh đạo, Đổi mới và Nguy cơ"

21/06/2018
Vào thứ Tư, ngày 13/6/2018, Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Gartner đã tổ chức thành công buổi Executive Briefing để giải thích rõ về số hóa, các cơ hội số hóa, các thách thức và rủi ro tiềm ẩm, thêm vào đó trình bày kết quả khảo sát CEOs và các dự đoán Số hóa 2018 của Gartner tới các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, và Giám Đốc và các phòng ban chức năng của MIC.
 

Đến dự buổi Executive meeting có ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT MIC, Bà Nguyễn Thị Phương Thúy -  Trưởng Ban kiểm soát và các Ông/bà thành viên Ban Điều hành, các Ông/bà là lãnh đạo các Khối/Phòng. Phía Gartner có sự tham dự của ông Youn Choi – Senior Executive Partner và ông Ewan Perrin – Executive Partner.
 


Đây là buổi Executive Briefing giúp lãnh đạo của MIC hiểu rõ về Digital Business và Gartner sẽ giúp được MIC trong công cuộc chuyển đổi sang Bảo hiểm Số cũng như lợi ích và tiềm năng của cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Ewan Perrin đã trình bày các nội dung rất cụ thể và hữu ích như Kinh doanh số, nền tảng số mới, cách thức đo lường thành công về số hóa, thay đổi tư duy lãnh đạo trong trong thời đại số, rủi ro trong kinh doanh số hóa... Cuộc họp kết thúc với sự thống nhất hai bên về các cơ hội hợp tác giữa MIC và Gartner trong quá trình Số hóa hoạt động kinh doanh và Quản trị MIC trong tương lai.
 

 
Tin tức khác

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891