TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI BỔ NHIỆM QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

18/02/2019

Ngày 14/02/2019, HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến sinh năm 1979, là Trung tá Quân đội, bà gia nhập MIC kể từ năm 2007, ngay từ những ngày đầu mới thành lập và gắn bó trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Tổng Công ty cho đến hôm nay. Trong quá trình 12 năm công tác, bà đã trải qua nhiều vị trí như: Giám đốc Ban Quốc phòng An ninh, Giám đốc Công ty Bảo hiểm MIC Điện Biên Phủ, Phó Tổng Giám đốc MIC, Phó Tổng Giám đốc thường trực MIC.

Năm 2019 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đặt ra mục tiêu vô cùng thách thức với phương châm: “Tăng trưởng thần tốc - Quản lý hiệu quả”, giữ vững vị trí Top 6 thị trường và tiệm cận Top 5 các Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ.

Ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
trao Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Yến.
 
Bà Quang Thị Hồng Phượng - Giám đốc Khối Phát triển Nguồn Nhân lực đọc Quyết định Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Yến.
 
Ban điều hành và Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
Tin tức khác

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891