BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

MIC chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại về người và tài sản của bên thứ ba xảy ra do hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc do hàng hoá mà người tham gia bảo hiểm bán hoặc ...

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

Trách nhiệm sản phẩm được bảo hiểm thông thường phát sinh khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết và Người sử dụng sản phẩm bị thương tật thân thể hoặc bị ...

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP CHUNG

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt ...

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ TƯ VẤN, THIẾT KẾ, GIÁM SÁT

Trong quá trình thực hiện dịch vụ về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc quên sót do bất cẩn gây nên thương tật thân thể, thiệt hại vật chất của Người được ...

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ, CÔNG CHỨNG VIÊN

Sản phẩm này thiết kế dựa trên những sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm truyền thống và có điều chỉnh sao cho phù hợp với đối tượng được bảo hiểm là luật sư, công chứng viên ...

BẢO HIỂM GIẢI GOLF "HOLE IN ONE"

Giải thưởng Hole in one được trao cho Người chơi thực hiện thành công đánh bóng xuống lỗ gôn quy định chỉ bằng một cú đánh từ điểm phát bóng. Với các giải thưởng là các xe hơi sang trọng ...

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891