HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN MIG

20/02/2019

I.Thời gian thực hiện Quyền mua và chuyển nhượng quyền mua chứng khoán MIG phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

1. Đăng ký và nộp tiền mua Cổ phiếu phát hành thêm : Từ ngày 19/2/2019 Đến ngày 12/3/2019.

2. Đăng ký chuyển nhượng quyền mua : Từ 19/2/2019 đến ngày 04/3/2019

II . Hướng dẫn đối với Cổ đông đã lưu ký

- Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng kí đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

III. Hướng dẫn đối với Cổ đông chưa lưu ký.

1. Đăng ký và nộp tiền mua CK phát hành thêm (Từ ngày 19/2/2019 Đến ngày 12/3/2019)

- Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu MIG sẽ đăng ký mua và nộp tiền tại TCT Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

- Địa chỉ: Văn phòng HĐQT MIC, Tầng 15, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn -Đống Đa- Hà Nội

1.1. Trường hợp cổ đông nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại TCT Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Bước 1: Cổ đông điền đầy đủ thông tin và Giấy đăng ký mua Cổ phần ( theo mẫu)

Bước 2: Cổ đông nộp tiền trực tiếp mua cổ phần tại Phòng Kế toán TCT Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và lấy Giấy nộp tiền có ghi rõ nội dung : (Mã cổ đông) ( tên cổ đông) CMND số........... nộp tiền mua ...........cổ phiếu MIG phát hành thêm

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đăng ký và nộp tiền hộ (mang theo giấy ủy quyền ( theo mẫu), bản sao CMND của người ủy quyền và CMND/ĐKKD của người được ủy quyền, đối với Cổ đông là tổ chức mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức đó)

Bước 3: Cổ đông nộp các giấy tờ sau: Giấy đăng ký mua cổ phần, photo CMND/ĐKKD, Giấy nộp tiền về Văn phòng HĐQT MIC, Tầng 15, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn -Đống Đa- Hà Nội.

1.2. Trường hợp cổ đông thực hiện chuyển khoản tiền mua cổ phần:

Bước 1: Cổ đông chuyển khoản tiền mua cổ phần vào tài khoản sau:

+ Tên chủ tài khoản: TCT Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

+ Số TK: 28911000008889

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội

+ Nội dung nộp tiền: (Mã cổ đông) ( tên cổ đông) CMND/GĐKKD số........... nộp tiền mua ...........cổ phiếu MIG phát hành thêm

Bước 2: Cổ đông điền đầy đủ thông tin và Giấy đăng ký mua Cổ phần ( theo mẫu)

Bước 3: Cổ đông nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo các giấy tờ sau: Giấy đăng ký mua cổ phần, photo CMND/ĐKKD, Giấy nộp tiền/ủy nhiệm chi có xác nhận của Ngân hàng về địa chỉ: Văn phòng HĐQT MIC, Tầng 15, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn -Đống Đa- Hà Nội

2. Đăng ký chuyển nhượng quyền mua (Từ 19/2/2019 đến ngày 04/3/2019)

- Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu MIG sau khi tìm được đối tác để chuyển nhượng quyền mua sẽ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tại TCT Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

- Địa chỉ: Văn phòng HĐQT MIC, Tầng 15, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn -Đống Đa- Hà Nội.

- Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua bao gồm:

     + Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (theo mẫu)

     + CMND ( bản photo và bản gốc để đối chiếu) nếu cổ đông là cá nhân hoặc ĐKKD ( bản photo công chứng) và Giấy ủy quyền hợp pháp nếu cổ đông là tổ chức.

- Cách thức thực hiện:

Bước 1: Cổ đông hoàn thiện đầy đủ thông tin của Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua

Bước 2: Nộp thuế chuyển nhượng (thuế thu nhập cá nhân) và Thuế thu nhập từ đầu tư vốn ( nếu có) tại Phòng Tài chính kế toán.

Bước 3: Cổ đông nộp đầy đủ Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua và giấy xác nhận nộp tiền thuế chuyển nhượng và Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn ( nếu có) về Văn phòng HĐQT MIC, Tầng 15, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn -Đống Đa- Hà Nội.

- Lưu ý: Nếu bên chuyển nhượng là tổ chức , ngoài Giấy chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu này phải bổ sung thêm Quyết định ( Hoặc Nghị Quyết) chuyển nhượng Quyền mua của Tổ chức , quyết định cử người đại diện kí hồ sơ chuyển nhượng quyền mua.

 

*Mọi vấn đề vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau:

- SĐT cố định: 024.6285.3388 , số máy lẻ: 168/199

- SĐT di động: 0971878799/ 0902791102

*Mẫu file đính kèm
- Mẫu giấy đăng ký đặt mua chứng khoán.
- Mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán.
- Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mua chứng khoán. 

Tin tức khác

Gọi Ngay

Hotline: 1900558891